Hoge druk handpistool voor het reinigen van mineralen, kristallen, rotsen, fossielen en ander geologische objecten

94.00

Hoge druk handpistool voor het reinigen van mineralen, kristallen, rotsen, fossielen en ander geologische objecten.

Richtlijnen om de levensduur ven het toestel te verlengen:

De hoge druk spuit werd vervaardigd voor industrieel gebruik. Het betreft een professioneel en robuust gereedschap. Verschillende gebruikte toestellen vertonen na een 10 tal jaren gebruik nog geen enkele schade. Om dit te realiseren zijn er onderhoud- en gebruiksrichtlijnen nodig:

 • Het toestel mag niet continue gebruikt worden. Na een gebruik van 10 à 20 seconden, dient er een pauze van 10 à 20 seconden ingelast te worden. Deze pauze-regel dient te worden gerespecteerd. Een korte reinigingspuls van 10 à 20 seconden is reeds voldoende om een gekozen deel-oppervlakte te reinigen. De in te lassen pauze kan gebruikt worden om het resultaat van de gereinigde oppervlakte na te zien en de opgeloste vuile deeltjes af te spoelen met water. Ook kan zo een nieuwe ter reinigen zone worden gekozen. De in te lassen pauze vermijdt het oververhitten van het pistool. Om een hoge druk te verkrijgen bij dergelijk compact toestel staan de onderdelen onder belangrijke spanningen en kan oververhitting of vervorming van de onderdelen optreden.
 • Na elk gebruik dient het onder-hangende reservoir te worden verwijderd. Verwijder het water in de leiding en in het toestel door op de startknop te drukken (nog aangesloten op de netspanning). Om de leidingen volledig leeg te krijgen dient u het toestel ondersteboven te houden en gedurende 2 à 4 seconde te spuiten. Het verwijderen van het water en vochtigheid uit de leiding en het toestel vermijdt een mogelijke oxidatie van de onderdelen bij het opbergen.
 • Het is een elektrisch toestel. Het is niet omdat het toestel water verbruikt dat het zelf nat mag worden. Bij nat worden is het aangeraden om het toestel, en vooral het handvat, af te drogen.
 • Voeg maar maximaal enkel druppels detergent toe. Bij het gebruik van te veel aan chemische producten verstoppen de leidingen van het toestel.
 • Bepaalde onderdelen moeten worden gesmeerd. Voeg een beetje olie toe in het hiervoor voorziene gaatje aan de bovenkant van de pistool, in de buurt van het regelmechanisme. Voeg niet meer dan 2 à 3 druppel toe. Gewone smeerolie voor machines kan worden gebruikt. Dergelijke olie vindt u in de gewone doe-het-zelf zaak voor de prijs van +/- 5 euro voor 100 ml.
 • Bijgeleverde onderdelen: een aantal onderdelen worden bij de bestelling bij het pistool bijgeleverd (in een aparte zak in de doos). Ook is het mogelijk om een extra spuitnozzle (spuitkop) en pistool bij te bestellen (wordt meestal achteraf, met vertraging, geleverd).
 • Het pistool is voorzien van een zekering van 800 mA (5 x20 mm). Bij het vervangen van de zekering dient men voorzichtig het omhulsel te openen. Een rubberen huls (dichting) houdt de zekering-houder en de beschermingskap samen. Schuif de rubberen huls er uit en verwijder de kap van de zekering-houder. Verwijder de zekering, maar trek niet aan draden!
 • Het toestel gebruikt verschillende veren. In de doos worden 4 reserve veren van elk type meegeleverd. Indien gewenst kunnen deze veren kunnen ook nog apart besteld worden.
 • De zuiger van het hoge druktoestel is het onderdeel dat het meeste in beweging is en zal op termijn slijtage vertonen. Deze zuiger kan eveneens vervangen worden en kan indien gewenst bijbesteld worden. Zo kan de levensduur van het toestel verlengd worden.

 

 

Démonstration en vidéohttps://www.les-mineraux.fr/nettoyer-mineraux-cristaux.wmv

 

Richtlijnen om schade te vermijden aan de mineralen:

·         Uit het toestel kom een waterstraal onder hoge druk. Deze druk kan voldoende zijn om de mineralen te beschadigen. Gelieve altijd eerst te evalueren of u een mogelijke risico neemt om het te reinigen stuk te beschadigen

·         Vermijdt sowieso het gebruik van het toestel bij fragile mineralen zoals okeniet, autuniet, torberniet en andere bladvormige en platvormige mineralen. Behalve indien men deze mineralen net wel wilt verwijderen: zo wordt bv. in de USA het toestel gebruikt om de mica’s van de toermalijnen te verwijderen…

·         Het toestel is uiterst geschikt voor kwarts, fluoriet, calciet, bariet enz.., maar indien de kristallen loszitten of reeds gebarsten zijn, kunnen deze stukgaan.

·         Een goede reinigingsmethode bestaat uit:

o   Eerst verwijderen van de grootste hoeveelheid vuil onder de kraan met een douchekop of met een tuinslang.

o   Hierna wordt met het pistool rustig (instellen op lagere druk) de rest schoongemaakt en kan er gericht gewerkt worden op kleine zones bijvoorbeeld tussenin de kristallen, kleiresten of chloriet. Ook kunnen zo organisch materiaal, korstmossen enz.. worden verwijderd.

Video :  https://www.les-mineraux.fr/nettoyage-cristaux-quartz.wmv

Video : https://www.les-mineraux.fr/nettoyage-baryte.wmv

Het regelen van de druk :

 • De regelknop voor het afstellen van de druk bevindt zich achteraan het pistool.
 • Om de druk te verhogen moet de draaiknop in tegenwijzerzin gedraaid worden
 • Om de druk te verlagen moet de draaiknop in wijzerzin gedraaid worden.
 • De wijze van verstuiven en het instellen van de verdeling van het water kan worden ingesteld aan de nozzle (spuitkop). Daar aan de spijtknop te draaien kan een verneveling of rechte straal worden ingesteld.
 • Let op, het kan erop lospuiten 😉

Veiligheidsrichtlijnen :

 • Niet gebruiken onder de 18 jaar.
 • Richt het toestel nooit op een persoon of op een levend wezen.
 • Draag steeds rubberen veiligheidshandschoenen. Veelal wordt het te reinigen handstuk in 1 hand gehouden (meestal links), terwijl de hoge drukreiniger in de andere hand wordt vast gehouden. Dit gebeurt best boven een afwasbak, opvangbak of buiten. Bij het dragen van de rubberen handschoenen vermijdt men letsel op het moment dat de hoge drukstraal het hand raakt.
 • Draag steeds een veiligheidsbril. Door de kracht van de hoge water druk kunnen stukjes vuil, steen of kleine slijkdeeltjes weggeslingerd worden en in de ogen terecht komen.
 • De toestel mag niet met natte handen of in een natte omgeving gebruikt worden. Het pistool is een elektrisch apparaat dat in de hand gehouden wordt. Tijdens het gebruik mag de gebruiker mag zich niet bevinden in een natte omgeving staan of op een natte ondergrond staan. Alle maatregelingen om elektrocutie te voorkomen dienen genomen te worden.
 • Het elektrisch circuit van het pistool wordt beschermd door een zekering van 800 mA (5x20mm) . Het toestel valt onder de elektrische veiligheidsklasse 1 (IEC 60950-1) en is uitgerust met de nodige aarding en potentiaalvereffening. De metallische onderdelen van het apparaat zijn geaard.
 • Het apparaat moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding en, indien mogelijk, op een differentiële stroomonderbreker.

Goede reiniging !

 • Description&nbsp

  Description&nbsp

  Hoge druk handpistool voor het reinigen van mineralen, kristallen, rotsen, fossielen en ander geologische objecten.

  Richtlijnen om de levensduur ven het toestel te verlengen:

  De hoge druk spuit werd vervaardigd voor industrieel gebruik. Het betreft een professioneel en robuust gereedschap. Verschillende gebruikte toestellen vertonen na een 10 tal jaren gebruik nog geen enkele schade. Om dit te realiseren zijn er onderhoud- en gebruiksrichtlijnen nodig:

  • Het toestel mag niet continue gebruikt worden. Na een gebruik van 10 à 20 seconden, dient er een pauze van 10 à 20 seconden ingelast te worden. Deze pauze-regel dient te worden gerespecteerd. Een korte reinigingspuls van 10 à 20 seconden is reeds voldoende om een gekozen deel-oppervlakte te reinigen. De in te lassen pauze kan gebruikt worden om het resultaat van de gereinigde oppervlakte na te zien en de opgeloste vuile deeltjes af te spoelen met water. Ook kan zo een nieuwe ter reinigen zone worden gekozen. De in te lassen pauze vermijdt het oververhitten van het pistool. Om een hoge druk te verkrijgen bij dergelijk compact toestel staan de onderdelen onder belangrijke spanningen en kan oververhitting of vervorming van de onderdelen optreden.
  • Na elk gebruik dient het onder-hangende reservoir te worden verwijderd. Verwijder het water in de leiding en in het toestel door op de startknop te drukken (nog aangesloten op de netspanning). Om de leidingen volledig leeg te krijgen dient u het toestel ondersteboven te houden en gedurende 2 à 4 seconde te spuiten. Het verwijderen van het water en vochtigheid uit de leiding en het toestel vermijdt een mogelijke oxidatie van de onderdelen bij het opbergen.
  • Het is een elektrisch toestel. Het is niet omdat het toestel water verbruikt dat het zelf nat mag worden. Bij nat worden is het aangeraden om het toestel, en vooral het handvat, af te drogen.
  • Voeg maar maximaal enkel druppels detergent toe. Bij het gebruik van te veel aan chemische producten verstoppen de leidingen van het toestel.
  • Bepaalde onderdelen moeten worden gesmeerd. Voeg een beetje olie toe in het hiervoor voorziene gaatje aan de bovenkant van de pistool, in de buurt van het regelmechanisme. Voeg niet meer dan 2 à 3 druppel toe. Gewone smeerolie voor machines kan worden gebruikt. Dergelijke olie vindt u in de gewone doe-het-zelf zaak voor de prijs van +/- 5 euro voor 100 ml.
  • Bijgeleverde onderdelen: een aantal onderdelen worden bij de bestelling bij het pistool bijgeleverd (in een aparte zak in de doos). Ook is het mogelijk om een extra spuitnozzle (spuitkop) en pistool bij te bestellen (wordt meestal achteraf, met vertraging, geleverd).
  • Het pistool is voorzien van een zekering van 800 mA (5 x20 mm). Bij het vervangen van de zekering dient men voorzichtig het omhulsel te openen. Een rubberen huls (dichting) houdt de zekering-houder en de beschermingskap samen. Schuif de rubberen huls er uit en verwijder de kap van de zekering-houder. Verwijder de zekering, maar trek niet aan draden!
  • Het toestel gebruikt verschillende veren. In de doos worden 4 reserve veren van elk type meegeleverd. Indien gewenst kunnen deze veren kunnen ook nog apart besteld worden.
  • De zuiger van het hoge druktoestel is het onderdeel dat het meeste in beweging is en zal op termijn slijtage vertonen. Deze zuiger kan eveneens vervangen worden en kan indien gewenst bijbesteld worden. Zo kan de levensduur van het toestel verlengd worden.

   

  Videohttps://www.les-mineraux.fr/nettoyer-mineraux-cristaux.wmv

   

  Richtlijnen om schade te vermijden aan de mineralen:

  ·         Uit het toestel kom een waterstraal onder hoge druk. Deze druk kan voldoende zijn om de mineralen te beschadigen. Gelieve altijd eerst te evalueren of u een mogelijke risico neemt om het te reinigen stuk te beschadigen

  ·         Vermijdt sowieso het gebruik van het toestel bij fragile mineralen zoals okeniet, autuniet, torberniet en andere bladvormige en platvormige mineralen. Behalve indien men deze mineralen net wel wilt verwijderen: zo wordt bv. in de USA het toestel gebruikt om de mica’s van de toermalijnen te verwijderen…

  ·         Het toestel is uiterst geschikt voor kwarts, fluoriet, calciet, bariet enz.., maar indien de kristallen loszitten of reeds gebarsten zijn, kunnen deze stukgaan.

  ·         Een goede reinigingsmethode bestaat uit:

  o   Eerst verwijderen van de grootste hoeveelheid vuil onder de kraan met een douchekop of met een tuinslang.

  o   Hierna wordt met het pistool rustig (instellen op lagere druk) de rest schoongemaakt en kan er gericht gewerkt worden op kleine zones bijvoorbeeld tussenin de kristallen, kleiresten of chloriet. Ook kunnen zo organisch materiaal, korstmossen enz.. worden verwijderd.

  Video :  https://www.les-mineraux.fr/nettoyage-cristaux-quartz.wmv

  Video : https://www.les-mineraux.fr/nettoyage-baryte.wmv

  Het regelen van de druk :

  • De regelknop voor het afstellen van de druk bevindt zich achteraan het pistool.
  • Om de druk te verhogen moet de draaiknop in tegenwijzerzin gedraaid worden
  • Om de druk te verlagen moet de draaiknop in wijzerzin gedraaid worden.
  • De wijze van verstuiven en het instellen van de verdeling van het water kan worden ingesteld aan de nozzle (spuitkop). Daar aan de spijtknop te draaien kan een verneveling of rechte straal worden ingesteld.
  • Let op, het kan erop lospuiten 😉

  Veiligheidsrichtlijnen :

  • Niet gebruiken onder de 18 jaar.
  • Richt het toestel nooit op een persoon of op een levend wezen.
  • Draag steeds rubberen veiligheidshandschoenen. Veelal wordt het te reinigen handstuk in 1 hand gehouden (meestal links), terwijl de hoge drukreiniger in de andere hand wordt vast gehouden. Dit gebeurt best boven een afwasbak, opvangbak of buiten. Bij het dragen van de rubberen handschoenen vermijdt men letsel op het moment dat de hoge drukstraal het hand raakt.
  • Draag steeds een veiligheidsbril. Door de kracht van de hoge water druk kunnen stukjes vuil, steen of kleine slijkdeeltjes weggeslingerd worden en in de ogen terecht komen.
  • De toestel mag niet met natte handen of in een natte omgeving gebruikt worden. Het pistool is een elektrisch apparaat dat in de hand gehouden wordt. Tijdens het gebruik mag de gebruiker mag zich niet bevinden in een natte omgeving staan of op een natte ondergrond staan. Alle maatregelingen om elektrocutie te voorkomen dienen genomen te worden.
  • Het elektrisch circuit van het pistool wordt beschermd door een zekering van 800 mA (5x20mm) . Het toestel valt onder de elektrische veiligheidsklasse 1 (IEC 60950-1) en is uitgerust met de nodige aarding en potentiaalvereffening. De metallische onderdelen van het apparaat zijn geaard.
  • Het apparaat moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding en, indien mogelijk, op een differentiële stroomonderbreker.

  Goede reiniging !

 • Informations complémentaires

  Informations complémentaires

  Poids 1.7 kg

Produit épuisé